Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP067M
Název koncepce: Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2021 - 2027 (Interreg)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 26.11.2021 17:42
Datum předložení koncepce: 24.09.2021
Datum zveřejnění: 12.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2021
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Saské státní ministerstvo pro regionální rozvoj
Informace o návrhu koncepce: MZP067M_infNavrh.pdf (186 kB) - 01.10.2021 15:15:28
Vyhodnocení koncepce: MZP067M_vyhodnoceni.pdf (4918 kB) - 01.10.2021 15:15:28
Návrh koncepce: MZP067M_navrh.pdf (685 kB) - 01.10.2021 15:15:28
Vyjádření MŽP: MZP067M_vyjadreni.pdf (180 kB) - 26.11.2021 17:42:30
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: Německé verze dokumentů jsou dostupné na internetovém portálu https://mitdenken.sachsen.de/Umweltbericht-SN-CZ-2021-2027.