Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP068K
Název koncepce: Národní lesnický program II
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 18.08.2008 14:52
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství
IČ předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 28.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP068K_oznameni.zip (66 kB) - 28.08.2007 09:59:35
Informace o oznámení: MZP068K_infOznam.doc (67 kB) - 28.08.2007 13:24:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP068K_zjistovaci.doc (69 kB) - 02.10.2007 14:35:03
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP068K_vyhodnoceni.pdf (2599 kB) - 16.06.2008 16:03:56
Návrh koncepce: MZP068K_navrh.doc (369 kB) - 16.06.2008 16:03:57
Informace o návrhu koncepce: MZP068K_infNavrh.doc (58 kB) - 16.06.2008 16:03:57
Datum veřejného projednání: 15.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP068K_infVP.doc (75 kB) - 14.07.2008 11:19:31
Zápis z veřejného projednání: MZP068K_zapisVP.pdf (79 kB) - 23.07.2008 13:25:40
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP068K_zaverStan.doc (62 kB) - 18.08.2008 14:52:38
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: