Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP068M
Název koncepce: Změna Vyhlášky o Národním parku Bayerischer Wald (Bavorsko, SRN)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 19.07.2022 11:00
Datum předložení koncepce: 22.09.2021
Datum zveřejnění: 07.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2021
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Bavorské státní ministerstvo životního prostředí a ochrany spotřebitele
Informace o návrhu koncepce: MZP068M_infNavrh.zip (305 kB) - 05.11.2021 10:41:06
Vyhodnocení koncepce: MZP068M_vyhodnoceni.zip (5752 kB) - 05.10.2021 14:35:26
Návrh koncepce: MZP068M_navrh.zip (10020 kB) - 05.11.2021 10:05:46
Vyjádření MŽP: MZP068M_vyjadreni.pdf (181 kB) - 26.01.2022 11:45:51
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce: MZP068M_infSchvaleni.pdf (83 kB) - 19.07.2022 11:00:58
Schválená koncepce: MZP068M_projednaniKoncepce.zip (34054 kB) - 19.07.2022 11:00:58
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti: MZP068M_infVyporadani.pdf (76 kB) - 19.07.2022 11:00:58
Ostatní informace
Poznámka: Informace o dalších dokumetnech k návrhu koncepce je ve složce "Informace o návrhu koncepce". Tyto dodatečně předložené dokumenty jsou ve složce "Návrh koncepce" označeny jako "nový". Aktulaizovaný termín pro zaslání vyjádření bude doplněn, jakmile bude znám.