Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP069M
Název koncepce: Druhá celková aktualizace Regionálního plánu pro region Horní Lužice-Dolní Slezsko (SRN) – obnovené projednání
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 28.02.2024 11:33
Datum předložení koncepce: 06.06.2022
Datum zveřejnění: 28.06.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 28.07.2022
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Regionální plánovací svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko
Informace o návrhu koncepce: MZP069M_infNavrh.pdf (356 kB) - 23.06.2022 13:39:08
Vyhodnocení koncepce: MZP069M_vyhodnoceni.zip (6817 kB) - 22.06.2022 12:04:00
Návrh koncepce: MZP069M_navrh.zip (144809 kB) - 23.06.2022 11:25:06
Vyjádření MŽP: MZP069M_vyjadreni.pdf (324 kB) - 14.08.2023 12:02:57
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce: MZP069M_infSchvaleni.zip (586 kB) - 05.01.2024 17:38:29
Schválená koncepce: MZP069M_projednaniKoncepce.zip (34206 kB) - 28.02.2024 11:33:21
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti: MZP069M_infVyporadani.pdf (294 kB) - 05.01.2024 17:38:29
Ostatní informace
Poznámka: Informace o původním projednání Druhé celkové aktualizace Regionálního plánu pro region Horní Lužice-Dolní Slezsko v roce 2020, které bylo předkladatelem přerušeno, a související dokumenty jsou zveřejněny pod kódem koncepce MZP057M.