Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP070M
Název koncepce: Odvětvový plán využití podoblasti (STFNP) – Zóny koncentrace větrné energie (Markt Waidhaus)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2023 16:22
Datum předložení koncepce: 11.08.2023
Datum zveřejnění: 17.08.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 18.09.2023
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Město Markt Waidhaus (Bavorsko, SRN)
Informace o návrhu koncepce: MZP070M_infNavrh.pdf (360 kB) - 15.08.2023 14:40:52
Vyhodnocení koncepce: MZP070M_vyhodnoceni.zip (17452 kB) - 15.08.2023 14:40:52
Návrh koncepce: MZP070M_navrh.zip (33255 kB) - 15.08.2023 14:40:52
Vyjádření MŽP: MZP070M_vyjadreni.zip (1354 kB) - 26.09.2023 16:22:04
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: Textová část návrhu koncepce je obsažena v dokumentu „Důvodová zpráva se zprávou o životním prostředí“ jako jeho část A. Dalšími součástmi návrhu koncepce jsou grafické přílohy, tj. dokumenty „STFNP – použití tvrdých kritérií“, „STFNP – uplatnění měkkých kritérií“ a „STFNP – zastoupení zón koncentrace“. Další tři dokumenty ve složce návrhu koncepce obsahují připomínky vznesené německými subjekty v rámci přípravného řízení a jejich vypořádání. Vyhodnocení vlivů návrhu koncepce na životní prostředí je obsahem části B dokumentu „Důvodová zpráva se zprávou o životním prostředí“. Dále k němu náleží dokument „STFNP – přeshraniční účinky“, který shrnuje možné vlivy na české území. Německé verze dokumentů jsou dostupné zde: https://www.waidhaus.de/home/aktuelles/bekanntmachung-sachlicher-teilflaechennutzungsplan-windkraft-entwurf/