Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP074K
Název koncepce: Plán oblasti povodí Berounky
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 30.07.2009 11:49
Předkladatel: Povodí Vltavy, státní podnik
IČ předkladatele: 70889953
Datum zveřejnění: 21.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP074K_oznameni.pdf (28600 kB) - 25.02.2008 15:30:54
Informace o oznámení: MZP074K_infOznam.pdf (366 kB) - 05.03.2008 17:04:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP074K_zjistovaci.pdf (871 kB) - 29.04.2008 08:34:27
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP074K_vyhodnoceni.ZIP (5420 kB) - 10.06.2009 12:18:28
Návrh koncepce: MZP074K_navrh.pdf (5 kB) - 09.06.2009 15:14:20
Informace o návrhu koncepce: MZP074K_infNavrh.pdf (290 kB) - 10.06.2009 12:12:32
Datum veřejného projednání: 02.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP074K_infVP.pdf (104 kB) - 22.06.2009 14:11:41
Zápis z veřejného projednání: MZP074K_zapisVP.zip (1099 kB) - 09.07.2009 08:11:15
Mezistátní posuzování: Ano
Informace o návrhu koncepce dle §14a): MZP074K_mezistatSea.pdf (113 kB) - 10.06.2009 12:22:09
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP074K_zaverStan.zip (11416 kB) - 30.07.2009 11:49:57
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: