Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP079K
Název koncepce: Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 20.09.2010 11:23
Předkladatel: Statutární město Karlovy Vary
IČO předkladatele: 00254657
Datum zveřejnění: 06.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP079K_oznameni.zip (1255 kB) - 15.05.2008 15:32:10
Informace o oznámení: MZP079K_infOznam.doc (34 kB) - 06.08.2008 10:00:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP079K_zjistovaci.doc (52 kB) - 06.08.2008 09:58:24
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Křivanec Jan RNDr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP079K_vyhodnoceni.zip (936 kB) - 29.04.2010 10:55:10
Návrh koncepce: MZP079K_navrh.doc (1143 kB) - 29.04.2010 10:55:11
Informace o návrhu koncepce: MZP079K_infNavrh.pdf (45 kB) - 29.04.2010 10:55:11
Datum veřejného projednání: 29.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP079K_infVP.PDF (68 kB) - 15.09.2010 11:07:17
Zápis z veřejného projednání: MZP079K_zapisVP.PDF (210 kB) - 15.09.2010 11:07:18
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP079K_zaverStan.zip (128 kB) - 20.09.2010 11:23:48
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP079K_schvalenaKoncepce.zip (132 kB) - 15.09.2010 11:07:18
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: