Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP083K
Název koncepce: Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2009 15:08
Předkladatel: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO předkladatele: 70891320
Datum zveřejnění: 23.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP083K_oznameni.zip (3052 kB) - 10.12.2008 12:29:42
Informace o oznámení: MZP083K_infOznam.pdf (295 kB) - 15.12.2008 11:45:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP083K_zjistovaci.pdf (759 kB) - 27.01.2009 14:42:48
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP083K_vyhodnoceni.doc (10024 kB) - 04.09.2009 14:06:22
Návrh koncepce: MZP083K_navrh.doc (4098 kB) - 04.09.2009 14:06:23
Informace o návrhu koncepce: MZP083K_infNavrh.pdf (439 kB) - 11.09.2009 14:50:08
Datum veřejného projednání: 16.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP083K_infVP.pdf (88 kB) - 24.09.2009 15:06:32
Zápis z veřejného projednání: MZP083K_zapisVP.zip (414 kB) - 22.10.2009 08:46:00
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP083K_zaverStan.pdf (771 kB) - 19.11.2009 15:08:05
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: