Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP088K
Název koncepce: Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 26.02.2010 13:35
Předkladatel: Královéhradecký kraj
IČO předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: 25.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP088K_oznameni.zip (3654 kB) - 17.06.2009 14:47:18
Informace o oznámení: MZP088K_infOznam.PDF (182 kB) - 29.06.2009 12:36:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP088K_zjistovaci.PDF (306 kB) - 04.08.2009 13:03:43
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Bauer Pavel Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP088K_vyhodnoceni.pdf (1487 kB) - 16.12.2009 10:15:05
Návrh koncepce: MZP088K_navrh.zip (7276 kB) - 16.12.2009 10:13:41
Informace o návrhu koncepce: MZP088K_infNavrh.pdf (178 kB) - 11.12.2009 09:30:42
Datum veřejného projednání: 20.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP088K_infVP.pdf (336 kB) - 04.01.2010 11:10:45
Zápis z veřejného projednání: MZP088K_zapisVP.doc (51 kB) - 28.01.2010 08:28:49
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP088K_zaverStan.pdf (393 kB) - 26.02.2010 13:35:16
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: