Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP094K
Název koncepce: Aktualizace Plánu odpadového hospodářství České republiky
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Thu Sep 17 08:35:36 CEST 2009
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČ předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP094K_oznameni.doc (130 kB) - 07.08.2009 10:40:17
Informace o oznámení: MZP094K_infOznam.PDF (206 kB) - 11.08.2009 09:58:08
Závěr zjišťovacího řízení: MZP094K_zjistovaci.pdf (1032 kB) - 17.09.2009 08:35:36
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: