Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP099K
Název koncepce: Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2009 14:51
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 16.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP099K_oznameni.zip (1869 kB) - 16.10.2009 09:32:06
Informace o oznámení: MZP099K_infOznam.pdf (964 kB) - 16.10.2009 12:15:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP099K_zjistovaci.PDF (480 kB) - 20.11.2009 14:51:25
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: