Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP101K
Název koncepce: Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2010 19:41
Předkladatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
IČO předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: 20.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP101K_oznameni.zip (2943 kB) - 13.11.2009 16:18:43
Informace o oznámení: MZP101K_infOznam.pdf (209 kB) - 13.11.2009 16:18:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP101K_zjistovaci.pdf (596 kB) - 06.01.2010 19:41:01
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: