Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP108K
Název koncepce: Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 - 2012
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 11.11.2010 08:06
Předkladatel: Krajský úřad Zlínského kraje tř. Tomáše Bati 21 761 90 Zlín
IČO předkladatele: 70891320
Datum zveřejnění: 12.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP108K_oznameni.zip (833 kB) - 06.05.2010 10:55:46
Informace o oznámení: MZP108K_infOznam.zip (69 kB) - 06.05.2010 10:58:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP108K_zjistovaci.PDF (529 kB) - 15.06.2010 10:57:35
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP108K_vyhodnoceni.docx (1483 kB) - 17.08.2010 11:40:43
Návrh koncepce: MZP108K_navrh.doc (1330 kB) - 17.08.2010 11:40:48
Informace o návrhu koncepce: MZP108K_infNavrh.zip (106 kB) - 17.08.2010 11:41:03
Datum veřejného projednání: 14.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP108K_infVP.pdf (36 kB) - 30.09.2010 08:07:27
Zápis z veřejného projednání: MZP108K_zapisVP.docx (14 kB) - 15.10.2010 13:35:58
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP108K_zaverStan.zip (169 kB) - 11.11.2010 08:06:04
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: