Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP111K
Název koncepce: Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 - 2013 (výhled do roku 2016) a Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 - 2013 (výhled do roku 2016)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2011 14:30
Předkladatel: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 27.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP111K_oznameni.zip (11689 kB) - 19.08.2010 11:35:46
Informace o oznámení: MZP111K_infOznam.zip (108 kB) - 19.08.2010 11:36:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP111K_zjistovaci.zip (177 kB) - 30.09.2010 09:04:43
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP111K_vyhodnoceni.zip (7007 kB) - 14.01.2011 09:49:22
Návrh koncepce: MZP111K_navrh.zip (5942 kB) - 14.01.2011 09:49:31
Informace o návrhu koncepce: MZP111K_infNavrh.zip (103 kB) - 14.01.2011 09:49:37
Datum veřejného projednání: 01.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP111K_infVP.PDF (55 kB) - 26.05.2011 16:13:52
Zápis z veřejného projednání: MZP111K_zapisVP.PDF (228 kB) - 08.06.2011 14:24:17
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP111K_zaverStan.PDF (411 kB) - 27.06.2011 12:18:29
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP111K_schvalenaKoncepce.zip (26807 kB) - 27.06.2011 14:30:42
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: