Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP113K
Název koncepce: Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje pro léta 2012-2015
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 09.09.2011 14:42
Předkladatel: Olomoucký kraj
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 04.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP113K_oznameni.pdf (2807 kB) - 23.12.2010 09:13:56
Informace o oznámení: MZP113K_infOznam.pdf (78 kB) - 05.01.2011 14:09:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP113K_zjistovaci.pdf (90 kB) - 10.02.2011 09:03:44
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Staněk Ivo RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP113K_vyhodnoceni.zip (13436 kB) - 21.06.2011 16:10:43
Návrh koncepce: MZP113K_navrh.pdf (1270 kB) - 21.06.2011 16:10:43
Informace o návrhu koncepce: MZP113K_infNavrh.pdf (133 kB) - 21.06.2011 16:10:43
Datum veřejného projednání: 28.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP113K_infVP.PDF (51 kB) - 27.06.2011 14:16:56
Zápis z veřejného projednání: MZP113K_zapisVP.PDF (323 kB) - 17.08.2011 12:22:10
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP113K_zaverStan.zip (249 kB) - 09.09.2011 14:32:45
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP113K_schvalenaKoncepce.zip (19714 kB) - 09.09.2011 14:42:18
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: