Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP119K
Název koncepce: Regionální inovační strategie Olomouckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2011 08:17
Předkladatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
IČ předkladatele:
Datum zveřejnění: 15.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP119K_oznameni.pdf (1591 kB) - 15.08.2011 09:44:50
Informace o oznámení: MZP119K_infOznam.pdf (139 kB) - 15.08.2011 14:28:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP119K_zjistovaci.zip (229 kB) - 19.09.2011 08:17:56
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: