Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP125K
Název koncepce: Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2014 08:30
Předkladatel: Středočeský kraj
IČO předkladatele: 70891095
Datum zveřejnění: 13.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP125K_oznameni.pdf (8003 kB) - 06.03.2012 14:29:55
Informace o oznámení: MZP125K_infOznam.pdf (74 kB) - 06.03.2012 14:29:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP125K_zjistovaci.pdf (101 kB) - 19.04.2012 09:40:15
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP125K_vyhodnoceni.zip (2567 kB) - 01.07.2014 09:35:16
Návrh koncepce: MZP125K_navrh.pdf (5426 kB) - 01.07.2014 09:35:16
Informace o návrhu koncepce: MZP125K_infNavrh.pdf (143 kB) - 03.07.2014 12:00:04
Datum veřejného projednání: 28.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.08.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP125K_infVP.pdf (58 kB) - 18.07.2014 09:59:20
Zápis z veřejného projednání: MZP125K_zapisVP.pdf (89 kB) - 08.08.2014 15:38:22
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP125K_infStanovisko.pdf (74 kB) - 29.08.2014 11:20:31
Text stanoviska: MZP125K_zaverStan.zip (5015 kB) - 01.09.2014 08:30:11
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: