Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP126K
Název koncepce: Strategie Kraje Vysočina 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 26.11.2012 08:33
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
IČO předkladatele:
Datum zveřejnění: 21.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP126K_oznameni.zip (2271 kB) - 16.03.2012 08:16:53
Informace o oznámení: MZP126K_infOznam.pdf (83 kB) - 22.03.2012 08:05:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP126K_zjistovaci.pdf (97 kB) - 25.04.2012 14:08:41
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Plachý Vladimír Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Vyhodnocení koncepce: MZP126K_vyhodnoceni.zip (35861 kB) - 15.10.2012 10:36:53
Návrh koncepce: MZP126K_navrh.pdf (1030 kB) - 15.10.2012 10:36:53
Informace o návrhu koncepce: MZP126K_infNavrh.pdf (80 kB) - 15.10.2012 10:36:53
Datum veřejného projednání: 08.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP126K_infVP.docx (30 kB) - 24.10.2012 07:54:36
Zápis z veřejného projednání: MZP126K_zapisVP.zip (353 kB) - 14.11.2012 12:12:01
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP126K_zaverStan.zip (151 kB) - 26.11.2012 08:33:46
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: