Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP137K
Název koncepce: Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 22.08.2012 07:59
Předkladatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 12.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP137K_oznameni.doc (23625 kB) - 12.07.2012 10:43:31
Informace o oznámení: MZP137K_infOznam.pdf (47 kB) - 12.07.2012 10:43:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP137K_zjistovaci.7z (127 kB) - 22.08.2012 07:59:52
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: