Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP141K
Název koncepce: Dopravní politika České republiky pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 13.03.2013 09:24
Předkladatel: Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
IČO předkladatele: 66003008
Datum zveřejnění: 17.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP141K_oznameni.pdf (1068 kB) - 31.08.2012 15:27:46
Informace o oznámení: MZP141K_infOznam.pdf (86 kB) - 31.08.2012 15:27:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP141K_zjistovaci.7z (143 kB) - 30.11.2012 11:47:39
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Bussinow Milan Mgr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP141K_vyhodnoceni.zip (25302 kB) - 28.12.2012 12:50:19
Návrh koncepce: MZP141K_navrh.pdf (2372 kB) - 28.12.2012 12:50:19
Informace o návrhu koncepce: MZP141K_infNavrh.pdf (84 kB) - 28.12.2012 12:50:19
Datum veřejného projednání: 29.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2013
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP141K_infVP.doc (202 kB) - 14.01.2013 13:59:42
Zápis z veřejného projednání: MZP141K_zapisVP.zip (2837 kB) - 14.02.2013 10:21:53
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP141K_infStanovisko.pdf (90 kB) - 13.03.2013 09:21:09
Text stanoviska: MZP141K_zaverStan.zip (164 kB) - 13.03.2013 09:24:38
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: