Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP143K
Název koncepce: Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 27.08.2013 11:00
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
IČO předkladatele: 70890749
Datum zveřejnění: 25.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 14.02.2013
Text oznámení: MZP143K_oznameni.zip (2228 kB) - 15.01.2013 15:06:48
Informace o oznámení: MZP143K_infOznam.pdf (81 kB) - 18.01.2013 08:07:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP143K_infZjistovaci.pdf (75 kB) - 07.03.2013 09:47:10
Závěr zjišťovacího řízení: MZP143K_zjistovaci.pdf (93 kB) - 07.03.2013 09:47:10
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP143K_vyhodnoceni.zip (4096 kB) - 11.07.2013 09:58:57
Návrh koncepce: MZP143K_navrh.zip (7742 kB) - 11.07.2013 09:58:57
Informace o návrhu koncepce: MZP143K_infNavrh.pdf (79 kB) - 11.07.2013 09:58:57
Datum veřejného projednání: 06.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 12.08.2013
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP143K_infVP.pdf (80 kB) - 24.07.2013 15:01:39
Zápis z veřejného projednání: MZP143K_zapisVP.zip (314 kB) - 08.08.2013 08:59:44
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP143K_infStanovisko.pdf (75 kB) - 27.08.2013 11:00:13
Text stanoviska: MZP143K_zaverStan.pdf (84 kB) - 27.08.2013 11:00:13
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: