Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP146K
Název koncepce: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2014 09:34
Předkladatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: 19.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 08.04.2013
Text oznámení: MZP146K_oznameni.pdf (1243 kB) - 13.03.2013 14:15:17
Informace o oznámení: MZP146K_infOznam.pdf (80 kB) - 18.04.2013 14:01:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP146K_infZjistovaci.pdf (42 kB) - 17.04.2013 17:54:51
Závěr zjišťovacího řízení: MZP146K_zjistovaci.pdf (62 kB) - 17.04.2013 17:54:51
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Ambrožová Kateřina Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP146K_vyhodnoceni.zip (2824 kB) - 15.07.2013 09:54:17
Návrh koncepce: MZP146K_navrh.zip (6270 kB) - 15.07.2013 09:54:17
Informace o návrhu koncepce: MZP146K_infNavrh.pdf (47 kB) - 15.07.2013 09:54:17
Datum veřejného projednání: 14.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 19.08.2013
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP146K_infVP.pdf (65 kB) - 22.07.2013 11:17:47
Zápis z veřejného projednání: MZP146K_zapisVP.zip (3917 kB) - 21.08.2013 14:18:56
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP146K_infStanovisko.pdf (138 kB) - 22.04.2014 09:34:23
Text stanoviska: MZP146K_zaverStan.pdf (156 kB) - 22.04.2014 09:34:23
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: