Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP164K
Název koncepce: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2015 11:31
Předkladatel: Hlavní město Praha
IČO předkladatele: 25342282
Datum zveřejnění: 13.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 03.10.2013
Text oznámení: MZP164K_oznameni.zip (2545 kB) - 10.09.2013 10:42:40
Informace o oznámení: MZP164K_infOznam.pdf (81 kB) - 10.09.2013 10:42:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP164K_infZjistovaci.pdf (138 kB) - 23.10.2013 09:53:14
Závěr zjišťovacího řízení: MZP164K_zjistovaci.pdf (161 kB) - 23.10.2013 09:53:14
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP164K_vyhodnoceni.zip (10034 kB) - 14.05.2014 16:46:33
Návrh koncepce: MZP164K_navrh.pdf (3349 kB) - 14.05.2014 16:46:33
Informace o návrhu koncepce: MZP164K_infNavrh.pdf (142 kB) - 14.05.2014 16:46:33
Datum veřejného projednání: 17.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 23.06.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP164K_infVP.docx (149 kB) - 21.05.2014 12:02:35
Zápis z veřejného projednání: MZP164K_zapisVP.zip (2281 kB) - 19.06.2014 10:50:20
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP164K_infStanovisko.pdf (142 kB) - 04.07.2014 17:27:12
Text stanoviska: MZP164K_zaverStan.pdf (156 kB) - 04.07.2014 17:27:12
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP164K_schvalenaKoncepce.zip (11369 kB) - 22.06.2015 11:31:38
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: