Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP167K
Název koncepce: Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2015 12:58
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 26.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.10.2013
Text oznámení: MZP167K_oznameni.pdf (990 kB) - 17.09.2013 15:07:45
Informace o oznámení: MZP167K_infOznam.pdf (166 kB) - 17.09.2013 15:07:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP167K_infZjistovaci.pdf (140 kB) - 04.11.2013 10:19:20
Závěr zjišťovacího řízení: MZP167K_zjistovaci.pdf (172 kB) - 04.11.2013 10:19:20
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP167K_vyhodnoceni.zip (29597 kB) - 15.05.2014 13:54:18
Návrh koncepce: MZP167K_navrh.pdf (2312 kB) - 15.05.2014 13:54:18
Informace o návrhu koncepce: MZP167K_infNavrh.pdf (142 kB) - 15.05.2014 13:54:18
Datum veřejného projednání: 19.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.06.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP167K_infVP.docx (64 kB) - 09.06.2014 09:47:01
Zápis z veřejného projednání: MZP167K_zapisVP.zip (1147 kB) - 24.06.2014 16:10:00
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP167K_infStanovisko.pdf (146 kB) - 04.07.2014 17:26:16
Text stanoviska: MZP167K_zaverStan.pdf (160 kB) - 04.07.2014 17:26:16
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP167K_schvalenaKoncepce.zip (1995 kB) - 29.05.2015 12:58:53
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: