Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP179K
Název koncepce: Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 12.05.2014 08:27
Předkladatel: Olomoucký kraj
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 01.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 21.04.2014
Text oznámení: MZP179K_oznameni.pdf (3584 kB) - 25.03.2014 12:11:29
Informace o oznámení: MZP179K_infOznam.pdf (78 kB) - 27.03.2014 09:30:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP179K_infZjistovaci.pdf (42 kB) - 06.05.2014 17:43:44
Závěr zjišťovacího řízení: MZP179K_zjistovaci.pdf (68 kB) - 12.05.2014 08:27:57
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: