Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP187K
Název koncepce: Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 29.12.2015 14:08
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
IČO předkladatele: 70890749
Datum zveřejnění: 02.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 22.09.2014
Text oznámení: MZP187K_oznameni.zip (21997 kB) - 20.08.2014 16:27:00
Informace o oznámení: MZP187K_infOznam.pdf (82 kB) - 25.08.2014 13:17:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP187K_infZjistovaci.pdf (74 kB) - 07.10.2014 13:27:08
Závěr zjišťovacího řízení: MZP187K_zjistovaci.pdf (97 kB) - 07.10.2014 13:27:08
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Dvořáková Irena RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Vyhodnocení koncepce: MZP187K_vyhodnoceni.zip (9303 kB) - 18.09.2015 10:39:19
Návrh koncepce: MZP187K_navrh.zip (1230 kB) - 18.09.2015 11:05:04
Informace o návrhu koncepce: MZP187K_infNavrh.pdf (200 kB) - 25.09.2015 13:11:11
Datum veřejného projednání: 23.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 28.10.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP187K_infVP.PDF (1246 kB) - 29.09.2015 09:50:22
Zápis z veřejného projednání: MZP187K_zapisVP.zip (3273 kB) - 27.10.2015 10:01:55
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP187K_infStanovisko.pdf (88 kB) - 12.11.2015 12:42:22
Text stanoviska: MZP187K_zaverStan.zip (2322 kB) - 12.11.2015 12:44:00
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP187K_schvalenaKoncepce.zip (404 kB) - 29.12.2015 14:08:10
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: