Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP193K
Název koncepce: Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 29.06.2015 17:07
Předkladatel: Královéhradecký kraj
IČO předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: 29.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 19.01.2015
Text oznámení: MZP193K_oznameni.zip (6301 kB) - 15.12.2014 13:33:34
Informace o oznámení: MZP193K_infOznam.pdf (214 kB) - 22.12.2014 15:52:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP193K_infZjistovaci.pdf (205 kB) - 29.01.2015 09:46:15
Závěr zjišťovacího řízení: MZP193K_zjistovaci.pdf (279 kB) - 29.01.2015 09:46:15
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Toniková Zuzana Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Háková Alice Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP193K_vyhodnoceni.zip (6658 kB) - 27.03.2015 15:35:53
Návrh koncepce: MZP193K_navrh.zip (4570 kB) - 08.04.2015 13:11:17
Informace o návrhu koncepce: MZP193K_infNavrh.pdf (78 kB) - 27.03.2015 15:35:53
Datum veřejného projednání: 17.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 22.04.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP193K_infVP.pdf (473 kB) - 08.04.2015 13:26:52
Zápis z veřejného projednání: MZP193K_zapisVP.zip (904 kB) - 20.04.2015 13:42:22
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP193K_infStanovisko.pdf (192 kB) - 11.05.2015 15:15:47
Text stanoviska: MZP193K_zaverStan.zip (287 kB) - 11.05.2015 15:18:20
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP193K_schvalenaKoncepce.zip (4375 kB) - 29.06.2015 17:07:47
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: