Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP201K
Název koncepce: Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 29.12.2015 14:22
Předkladatel: Statutární město Olomouc
IČO předkladatele: 00299308
Datum zveřejnění: 11.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.03.2015
Text oznámení: MZP201K_oznameni.zip (8332 kB) - 04.02.2015 15:53:05
Informace o oznámení: MZP201K_infOznam.pdf (77 kB) - 04.02.2015 15:53:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP201K_infZjistovaci.pdf (73 kB) - 12.03.2015 10:38:14
Závěr zjišťovacího řízení: MZP201K_zjistovaci.pdf (88 kB) - 12.03.2015 10:38:14
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP201K_vyhodnoceni.pdf (3088 kB) - 03.09.2015 13:40:12
Návrh koncepce: MZP201K_navrh.pdf (9285 kB) - 03.09.2015 13:40:12
Informace o návrhu koncepce: MZP201K_infNavrh.pdf (198 kB) - 03.09.2015 13:40:12
Datum veřejného projednání: 25.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 30.09.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP201K_infVP.doc (67 kB) - 24.09.2015 11:14:27
Zápis z veřejného projednání: MZP201K_zapisVP.zip (365 kB) - 05.10.2015 10:33:37
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP201K_infStanovisko.pdf (96 kB) - 21.10.2015 10:02:11
Text stanoviska: MZP201K_zaverStan.zip (9620 kB) - 21.10.2015 11:00:56
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP201K_schvalenaKoncepce.zip (8629 kB) - 29.12.2015 14:22:20
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: