Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP203K
Název koncepce: Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2015 16:36
Předkladatel: Olomoucký kraj
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 09.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 29.04.2015
Text oznámení: MZP203K_oznameni.zip (16523 kB) - 07.04.2015 11:28:22
Informace o oznámení: MZP203K_infOznam.pdf (210 kB) - 07.04.2015 11:28:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP203K_infZjistovaci.pdf (103 kB) - 12.05.2015 08:58:17
Závěr zjišťovacího řízení: MZP203K_zjistovaci.pdf (133 kB) - 12.05.2015 08:58:17
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP203K_vyhodnoceni.zip (1855 kB) - 16.06.2015 16:21:47
Návrh koncepce: MZP203K_navrh.zip (6130 kB) - 16.06.2015 16:21:47
Informace o návrhu koncepce: MZP203K_infNavrh.pdf (116 kB) - 16.06.2015 16:21:47
Datum veřejného projednání: 21.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 27.07.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP203K_infVP.pdf (775 kB) - 14.07.2015 16:25:28
Zápis z veřejného projednání: MZP203K_zapisVP.pdf (300 kB) - 29.07.2015 09:12:22
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP203K_infStanovisko.pdf (163 kB) - 17.08.2015 16:36:15
Text stanoviska: MZP203K_zaverStan.pdf (281 kB) - 17.08.2015 16:36:15
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: