Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP205K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2016 16:47
Předkladatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení nakládání s odpady
IČO předkladatele: 70891095
Datum zveřejnění: 23.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.05.2015
Text oznámení: MZP205K_oznameni.zip (2651 kB) - 16.04.2015 11:29:22
Informace o oznámení: MZP205K_infOznam.pdf (253 kB) - 16.04.2015 11:29:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP205K_infZjistovaci.pdf (127 kB) - 01.06.2015 08:14:25
Závěr zjišťovacího řízení: MZP205K_zjistovaci.pdf (144 kB) - 01.06.2015 08:14:25
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Kovář Roman Dr. Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP205K_vyhodnoceni.rar (7060 kB) - 11.12.2015 16:37:42
Návrh koncepce: MZP205K_navrh.rar (6143 kB) - 11.12.2015 16:37:42
Informace o návrhu koncepce: MZP205K_infNavrh.pdf (252 kB) - 11.12.2015 16:37:42
Datum veřejného projednání: 05.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP205K_infVP.pdf (346 kB) - 04.01.2016 11:39:59
Zápis z veřejného projednání: MZP205K_zapisVP.rar (1997 kB) - 14.01.2016 17:27:49
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP205K_infStanovisko.pdf (195 kB) - 12.04.2016 16:19:25
Text stanoviska: MZP205K_zaverStan.rar (6388 kB) - 12.04.2016 16:47:15
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: