Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP212K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 29.12.2015 14:29
Předkladatel: Jihomoravský kraj
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 18.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 08.06.2015
Text oznámení: MZP212K_oznameni.zip (3832 kB) - 13.05.2015 08:53:44
Informace o oznámení: MZP212K_infOznam.pdf (134 kB) - 14.05.2015 09:49:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP212K_infZjistovaci.pdf (114 kB) - 12.06.2015 13:29:36
Závěr zjišťovacího řízení: MZP212K_zjistovaci.pdf (153 kB) - 12.06.2015 13:29:36
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Pokoj Jaromír Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP212K_vyhodnoceni.pdf (4240 kB) - 30.07.2015 14:23:35
Návrh koncepce: MZP212K_navrh.zip (11789 kB) - 30.07.2015 14:23:35
Informace o návrhu koncepce: MZP212K_infNavrh.pdf (131 kB) - 03.08.2015 12:00:07
Datum veřejného projednání: 03.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 08.09.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP212K_infVP.pdf (325 kB) - 06.08.2015 08:59:41
Zápis z veřejného projednání: MZP212K_zapisVP.zip (8722 kB) - 08.09.2015 09:50:54
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP212K_infStanovisko.pdf (88 kB) - 14.10.2015 15:30:19
Text stanoviska: MZP212K_zaverStan.zip (31423 kB) - 14.10.2015 15:39:02
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP212K_schvalenaKoncepce.zip (12626 kB) - 29.12.2015 14:29:55
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: