Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP213K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 – 2025
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 08.12.2015 14:33
Předkladatel: Kraj Vysočina
IČO předkladatele: 70890749
Datum zveřejnění: 19.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 08.06.2015
Text oznámení: MZP213K_oznameni.zip (1427 kB) - 14.05.2015 09:57:32
Informace o oznámení: MZP213K_infOznam.pdf (199 kB) - 15.05.2015 13:10:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP213K_infZjistovaci.pdf (114 kB) - 22.06.2015 13:17:03
Závěr zjišťovacího řízení: MZP213K_zjistovaci.pdf (165 kB) - 22.06.2015 13:17:03
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Vyhodnocení koncepce: MZP213K_vyhodnoceni.zip (4187 kB) - 18.09.2015 13:34:29
Návrh koncepce: MZP213K_navrh.zip (6753 kB) - 18.09.2015 13:34:29
Informace o návrhu koncepce: MZP213K_infNavrh.pdf (118 kB) - 24.09.2015 09:01:58
Datum veřejného projednání: 21.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.10.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP213K_infVP.pdf (441 kB) - 09.10.2015 11:15:02
Zápis z veřejného projednání: MZP213K_zapisVP.zip (3678 kB) - 26.10.2015 15:47:39
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP213K_infStanovisko.pdf (252 kB) - 08.12.2015 14:33:40
Text stanoviska: MZP213K_zaverStan.zip (15434 kB) - 08.12.2015 14:33:40
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: