Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP215K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje na období 2016 - 2025
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2016 16:53
Předkladatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
IČO předkladatele: 70890650
Datum zveřejnění: 08.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 29.06.2015
Text oznámení: MZP215K_oznameni.pdf (2294 kB) - 03.06.2015 14:30:48
Informace o oznámení: MZP215K_infOznam.pdf (237 kB) - 03.06.2015 14:30:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP215K_infZjistovaci.pdf (197 kB) - 08.07.2015 14:48:59
Závěr zjišťovacího řízení: MZP215K_zjistovaci.pdf (239 kB) - 08.07.2015 14:48:58
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Hosnedl Petr Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP215K_vyhodnoceni.pdf (3732 kB) - 30.10.2015 08:00:03
Návrh koncepce: MZP215K_navrh.rar (3011 kB) - 30.10.2015 08:00:03
Informace o návrhu koncepce: MZP215K_infNavrh.pdf (236 kB) - 30.10.2015 08:00:03
Datum veřejného projednání: 27.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP215K_infVP.pdf (411 kB) - 18.11.2015 19:10:43
Zápis z veřejného projednání: MZP215K_zapisVP.pdf (1327 kB) - 09.12.2015 10:49:45
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP215K_infStanovisko.pdf (196 kB) - 16.02.2016 16:53:25
Text stanoviska: MZP215K_zaverStan.rar (5065 kB) - 16.02.2016 16:53:25
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: