Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP217K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016-2026
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2016 15:57
Předkladatel: Plzeňský kraj
IČO předkladatele: 70890366
Datum zveřejnění: 22.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.07.2015
Text oznámení: MZP217K_oznameni.pdf (2091 kB) - 22.06.2015 09:51:28
Informace o oznámení: MZP217K_infOznam.pdf (202 kB) - 22.06.2015 09:51:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP217K_infZjistovaci.pdf (195 kB) - 28.07.2015 12:56:15
Závěr zjišťovacího řízení: MZP217K_zjistovaci.pdf (239 kB) - 28.07.2015 12:56:15
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Bílek Ondřej RNDr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP217K_vyhodnoceni.pdf (2976 kB) - 06.11.2015 14:48:24
Návrh koncepce: MZP217K_navrh.pdf (9079 kB) - 06.11.2015 14:48:24
Informace o návrhu koncepce: MZP217K_infNavrh.pdf (236 kB) - 06.11.2015 14:48:24
Datum veřejného projednání: 27.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP217K_infVP.pdf (218 kB) - 13.11.2015 17:19:23
Zápis z veřejného projednání: MZP217K_zapisVP.rar (3319 kB) - 11.12.2015 16:46:45
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP217K_infStanovisko.pdf (186 kB) - 07.01.2016 15:57:22
Text stanoviska: MZP217K_zaverStan.rar (6114 kB) - 07.01.2016 15:57:22
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: