Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP224K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 26.01.2016 10:48
Předkladatel: Zlínský kraj
IČO předkladatele: 70891320
Datum zveřejnění: 22.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.08.2015
Text oznámení: MZP224K_oznameni.zip (3395 kB) - 17.07.2015 10:41:23
Informace o oznámení: MZP224K_infOznam.pdf (196 kB) - 17.07.2015 10:41:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP224K_infZjistovaci.pdf (99 kB) - 24.08.2015 15:46:08
Závěr zjišťovacího řízení: MZP224K_zjistovaci.pdf (142 kB) - 24.08.2015 15:46:08
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Klicpera Jiří Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP224K_vyhodnoceni.rar (9248 kB) - 16.11.2015 16:14:02
Návrh koncepce: MZP224K_navrh.pdf (7119 kB) - 16.11.2015 16:14:02
Informace o návrhu koncepce: MZP224K_infNavrh.pdf (221 kB) - 16.11.2015 16:14:02
Datum veřejného projednání: 07.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP224K_infVP.pdf (250 kB) - 30.11.2015 15:33:53
Zápis z veřejného projednání: MZP224K_zapisVP.pdf (2927 kB) - 09.12.2015 15:51:51
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP224K_infStanovisko.pdf (68 kB) - 26.01.2016 10:48:31
Text stanoviska: MZP224K_zaverStan.pdf (160 kB) - 26.01.2016 10:48:31
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: