Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP238K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Libereckého kraje - aktualizace 2015
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 23.03.2016 10:01
Předkladatel: Liberecký kraj
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 11.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 02.03.2016
Text oznámení: MZP238K_oznameni.zip (3031 kB) - 11.02.2016 13:06:18
Informace o oznámení: MZP238K_infOznam.pdf (203 kB) - 11.02.2016 13:06:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP238K_infZjistovaci.pdf (193 kB) - 23.03.2016 10:01:56
Závěr zjišťovacího řízení: MZP238K_zjistovaci.pdf (251 kB) - 23.03.2016 10:01:56
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: