Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP240K
Název koncepce: Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 25.10.2016 15:22
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí - Samostatné oddělení politiky a strategií životního prostředí
IČ předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 16.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 07.07.2016
Text oznámení: MZP240K_oznameni.zip (7086 kB) - 06.06.2016 16:00:30
Informace o oznámení: MZP240K_infOznam.pdf (190 kB) - 06.06.2016 16:00:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP240K_infZjistovaci.pdf (213 kB) - 24.10.2016 13:49:49
Závěr zjišťovacího řízení: MZP240K_zjistovaci.zip (2461 kB) - 25.10.2016 15:22:40
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: