Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP246K
Název koncepce: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 10.05.2017 09:25
Předkladatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
IČO předkladatele: 70890650
Datum zveřejnění: 04.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2017
Text oznámení: MZP246K_oznameni.zip (10607 kB) - 29.03.2017 09:56:35
Informace o oznámení: MZP246K_infOznam.pdf (223 kB) - 29.03.2017 09:56:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP246K_infZjistovaci.pdf (212 kB) - 10.05.2017 09:25:41
Závěr zjišťovacího řízení: MZP246K_zjistovaci.pdf (249 kB) - 10.05.2017 09:25:41
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Na základě novely zákona č. 326/2017 Sb. platné od 1. 11. 2017, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, dochází ke změně příslušnosti k posuzování koncepcí. Nově bude proces SEA zajištěn Krajským úřadem Jihočeského kraje.