Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP248K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Olomouc
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 29.06.2017 08:39
Předkladatel: Statutární město Olomouc
IČO předkladatele: 00299308
Datum zveřejnění: 07.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.06.2017
Text oznámení: MZP248K_oznameni.pdf (5536 kB) - 01.06.2017 11:25:16
Informace o oznámení: MZP248K_infOznam.pdf (83 kB) - 01.06.2017 11:25:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP248K_infZjistovaci.pdf (65 kB) - 29.06.2017 08:39:59
Závěr zjišťovacího řízení: MZP248K_zjistovaci.pdf (187 kB) - 29.06.2017 08:39:59
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Na základě novely zákona č. 326/2017 Sb. platné od 1. 11. 2017, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, dochází ke změně příslušnosti k posuzování koncepcí. Nově bude proces SEA zajištěn Krajským úřadem Olomouckého kraje.