Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP252K
Název koncepce: Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: Thu Sep 14 11:59:43 CEST 2017
Předkladatel: Jihomoravský kraj
IČ předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP252K_oznameni.zip (3506 kB) - 14.09.2017 11:59:43
Informace o oznámení: MZP252K_infOznam.pdf (112 kB) - 14.09.2017 11:59:43
Závěr zjišťovacího řízení:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: