Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP252K
Název koncepce: Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 02.11.2017 10:46
Předkladatel: Jihomoravský kraj
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 20.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 10.10.2017
Text oznámení: MZP252K_oznameni.zip (3506 kB) - 14.09.2017 11:59:43
Informace o oznámení: MZP252K_infOznam.pdf (112 kB) - 14.09.2017 11:59:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP252K_infZjistovaci.pdf (199 kB) - 02.11.2017 10:46:13
Závěr zjišťovacího řízení: MZP252K_zjistovaci.pdf (230 kB) - 02.11.2017 10:46:13
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Koncepce předána Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí dne 8. 11. 2017.