Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP253K
Název koncepce: Plán udržitelné mobility Prahy a okolí
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání
Datum a čas posledních úprav: Wed Dec 19 15:50:03 CET 2018
Předkladatel: Hlavní město Praha
IČ předkladatele: 00064581
Datum zveřejnění: Wed Sep 27 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Oct 17 00:00:00 CEST 2017
Text oznámení: MZP253K_oznameni.pdf (4446 kB) - 13.09.2017 09:56:04
Informace o oznámení: MZP253K_infOznam.pdf (206 kB) - 13.09.2017 09:56:04
Závěr zjišťovacího řízení: MZP253K_zjistovaci.pdf (247 kB) - 02.11.2017 14:21:27
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel: Dušková Pavla Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP253K_vyhodnoceni.zip (28837 kB) - 15.11.2018 10:53:33
Návrh koncepce: MZP253K_navrh.zip (7339 kB) - 15.11.2018 10:53:33
Informace o návrhu koncepce: MZP253K_infNavrh.pdf (117 kB) - 15.11.2018 10:53:33
Datum veřejného projednání: Wed Dec 12 00:00:00 CET 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Dec 17 00:00:00 CET 2018
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP253K_infVP.pdf (1900 kB) - 26.11.2018 10:18:52
Zápis z veřejného projednání: MZP253K_zapisVP.pdf (257 kB) - 19.12.2018 15:50:03
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: