Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP253K
Název koncepce: Plán udržitelné mobility Prahy a okolí
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: Wed Sep 13 09:56:04 CEST 2017
Předkladatel: Hlavní město Praha
IČ předkladatele: 00064581
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP253K_oznameni.pdf (4446 kB) - 13.09.2017 09:56:04
Informace o oznámení: MZP253K_infOznam.pdf (206 kB) - 13.09.2017 09:56:04
Závěr zjišťovacího řízení:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: