Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP256K
Název koncepce: Dopravní sektorové strategie – Aktualizace 2017, Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (časový horizont 2017 až 2023)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2018 08:45
Předkladatel: Ministerstvo dopravy České republiky
IČO předkladatele: 66003008
Datum zveřejnění: 07.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2017
Text oznámení: MZP256K_oznameni.zip (62375 kB) - 29.11.2017 17:51:40
Informace o oznámení: MZP256K_infOznam.pdf (125 kB) - 29.11.2017 17:51:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP256K_infZjistovaci.pdf (122 kB) - 19.01.2018 08:45:02
Závěr zjišťovacího řízení: MZP256K_zjistovaci.zip (40496 kB) - 19.01.2018 08:45:02
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: