Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP257K
Název koncepce: Revize Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2018 13:07
Předkladatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IČO předkladatele: 00022985
Datum zveřejnění: 19.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 08.01.2018
Text oznámení: MZP257K_oznameni.zip (4813 kB) - 11.12.2017 08:25:46
Informace o oznámení: MZP257K_infOznam.pdf (111 kB) - 11.12.2017 08:25:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP257K_infZjistovaci.pdf (95 kB) - 31.01.2018 13:07:21
Závěr zjišťovacího řízení: MZP257K_zjistovaci.pdf (161 kB) - 31.01.2018 13:07:21
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: