Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP258K
Název koncepce: Revize č. 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 19.03.2018 14:50
Předkladatel: Magistrát hlavního města Prahy
IČO předkladatele: 00064581
Datum zveřejnění: 16.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.03.2018
Text oznámení: MZP258K_oznameni.zip (8548 kB) - 15.02.2018 08:58:12
Informace o oznámení: MZP258K_infOznam.pdf (141 kB) - 15.02.2018 08:58:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP258K_infZjistovaci.pdf (172 kB) - 19.03.2018 14:50:41
Závěr zjišťovacího řízení: MZP258K_zjistovaci.pdf (420 kB) - 19.03.2018 14:50:41
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: