Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP259K
Název koncepce: Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 29.03.2018 15:41
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství
IČO předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 21.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 13.03.2018
Text oznámení: MZP259K_oznameni.zip (12370 kB) - 15.02.2018 10:15:42
Informace o oznámení: MZP259K_infOznam.pdf (206 kB) - 15.02.2018 10:15:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP259K_infZjistovaci.pdf (201 kB) - 29.03.2018 15:41:45
Závěr zjišťovacího řízení: MZP259K_zjistovaci.pdf (254 kB) - 29.03.2018 15:41:45
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: