Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP259K
Název koncepce: Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2021 15:03
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství
IČO předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 21.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 13.03.2018
Text oznámení: MZP259K_oznameni.zip (12370 kB) - 15.02.2018 10:15:42
Informace o oznámení: MZP259K_infOznam.pdf (206 kB) - 15.02.2018 10:15:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP259K_infZjistovaci.pdf (201 kB) - 29.03.2018 15:41:45
Závěr zjišťovacího řízení: MZP259K_zjistovaci.pdf (254 kB) - 29.03.2018 15:41:45
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Vyhodnocení koncepce: MZP259K_vyhodnoceni.zip (130497 kB) - 25.06.2020 08:35:57
Návrh koncepce: MZP259K_navrh.zip (4203 kB) - 25.06.2020 08:35:57
Informace o návrhu koncepce: MZP259K_infNavrh.pdf (112 kB) - 25.06.2020 08:35:57
Datum veřejného projednání: 23.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 28.07.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP259K_infVP.pdf (138 kB) - 08.07.2020 11:15:49
Zápis z veřejného projednání: MZP259K_zapisVP.pdf (178 kB) - 29.07.2020 09:46:30
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP259K_infStanovisko.pdf (183 kB) - 21.01.2021 14:54:01
Text stanoviska: MZP259K_zaverStan.7z (82584 kB) - 21.01.2021 15:03:32
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: