Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP260K
Název koncepce: Úprava aktivit SC3.1 v rámci revize č. 5 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Fri Aug 17 14:57:21 CEST 2018
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
IČ předkladatele: 47609109
Datum zveřejnění: Fri Jul 13 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Aug 02 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: MZP260K_oznameni.zip (5552 kB) - 04.07.2018 08:26:13
Informace o oznámení: MZP260K_infOznam.pdf (158 kB) - 04.07.2018 08:26:13
Závěr zjišťovacího řízení: MZP260K_zjistovaci.zip (3291 kB) - 17.08.2018 14:57:21
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: