Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP261K
Název koncepce: Revize Operačního programu Životní prostředí - OP ŽP Verze 13.0 (EK 5.0)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: Tue Jul 10 10:11:22 CEST 2018
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČ předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: Tue Jul 17 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Aug 06 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: MZP261K_oznameni.zip (9204 kB) - 10.07.2018 10:11:22
Informace o oznámení: MZP261K_infOznam.pdf (169 kB) - 10.07.2018 10:11:22
Závěr zjišťovacího řízení:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: