Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP261K
Název koncepce: Revize Operačního programu Životní prostředí - OP ŽP Verze 13.0 (EK 5.0)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Wed Aug 15 15:45:31 CEST 2018
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČ předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: Tue Jul 17 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Aug 06 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: MZP261K_oznameni.zip (9204 kB) - 15.08.2018 15:42:19
Informace o oznámení: MZP261K_infOznam.pdf (169 kB) - 15.08.2018 15:42:19
Závěr zjišťovacího řízení: MZP261K_zjistovaci.zip (417 kB) - 15.08.2018 15:45:31
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: