Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP261K
Název koncepce: Revize Operačního programu Životní prostředí - OP ŽP Verze 13.0 (EK 5.0)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2018 15:45
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 17.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 06.08.2018
Text oznámení: MZP261K_oznameni.zip (9204 kB) - 15.08.2018 15:42:19
Informace o oznámení: MZP261K_infOznam.pdf (169 kB) - 15.08.2018 15:42:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP261K_infZjistovaci.pdf (119 kB) - 15.08.2018 15:42:49
Závěr zjišťovacího řízení: MZP261K_zjistovaci.zip (417 kB) - 15.08.2018 15:45:31
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: