Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP263K
Název koncepce: Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 – 2022
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2019 13:47
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
IČO předkladatele: 47609109
Datum zveřejnění: 29.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 18.06.2019
Text oznámení: MZP263K_oznameni.zip (13069 kB) - 16.05.2019 08:50:40
Informace o oznámení: MZP263K_infOznam.pdf (88 kB) - 16.05.2019 08:50:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP263K_infZjistovaci.pdf (83 kB) - 02.07.2019 13:46:54
Závěr zjišťovacího řízení: MZP263K_zjistovaci.zip (2952 kB) - 02.07.2019 13:46:54
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: